UO(100117-195320-39).jpg

 

這一次的婚紗照我另外用了一個影音版本:

(可以先看看,也可以純點來聽音樂看下面照片^^)

 

 

以下就是節選我比較喜歡的照片:

UO(100114-214651-78).jpg

UO(100114-220943-78).jpg

UO(100114-221732-76).jpg

UO(100114-224002-29).jpg

UO(100115-001611-42).jpg

UO(100115-001541-51).jpg

UO(100115-001746-26).jpg

UO(100115-003619-50).jpg

UO(100115-004510-73).jpg

UO(100115-011250-18).jpg

UO(100115-011312-40).jpg

UO(100117-182959-25).jpg

UO(100117-182848-59).jpg

UO(100117-183559-46).jpg

UO(100117-183644-98).jpg

UO(100117-184305-70).jpg

↑這張有桌布。

下載

UO(100117-185450-10).jpg

↑這張有桌布。

下載

UO(100117-185346-46).jpg

UO(100117-192003-12).jpg

UO(100117-191705-37).jpg

UO(100117-193139-45).jpg

UO(100117-195243-31).jpg

UO(100117-195335-76).jpg

UO(100117-200228-95).jpg

↑這張有桌布。

下載

UO(100117-200940-25).jpg

UO(100117-201343-34).jpg

UO(100117-202736-59).jpg

UO(100117-202853-29).jpg 

 

 

    全站熱搜

    瑞璧 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()